Consultatie op afspraak

De beluurtjes dienen voor het maken van afspraken maar ook voor een telefonisch consult en allerlei vragen. 
U kan er terecht met vragen omtrent uw medicatie, advies i.v.m. een kleiner medisch probleem, bloeduitslagen, enz. 
Indien U de dag zelf wilt komen belt U best in het ochtendbeluurtje. 

Voor echt dringende medische problemen buiten de beluren, verwijst het antwoordapparaat naar mijn gsm-nummer, of bij afwezigheid naar een wachtdienst.

Een eerste afspraak maken

De eerste consultatie (de "intake") kan gemakkelijk 90 à 120 minuten duren. Daarom kunnen er maximaal 2 nieuwe mensen komen per dag.

Eens U patiënt bent kan U natuurlijk altijd acuut bij mij terecht.